Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържете се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анкета

Необходимо ли е разширяване на „зелена“ зона за платено паркиране?

Не ме интересува, не шофирам.

Да, но само около обществени сгради.

Не, няма нищо да се промени.

Да, ще подобри възможностите за паркиране в кварталите.

Не, необходима е цялостна концепция за регулация на паркирането.

Не, ще се отрази на бюджета

Да, да се въведе и в големите жилищни комплекси.

Архив на анкетите

Биография на Лилия Енчева-Христова


  
Лилия Енчева-Христова 


 

Образование:

Софийски университет „Свети Климент Охридски”
Магистър по българска филология; психология


Допълнителни квалификации:

Ноември - Декември 2014 г.
Сертифициращ курс за обучение на медиатори.
Вписана в Единния регистър на медиаторите под № 20150120004.

Ноември 2011 – май 2012 г.
Българско училище за политика „Димитър Паница” към Нов български университет, Национална програма „Управленски умения”. Обучения по: Лидерство, организация, комуникация;  Регионално развитие и местно самоуправление; Национални приоритети и национални решения; България в Европейския съюз: Принципи на доброто управление; Стил, етикет, протокол и правила на поведение в обществото.

2009 г. Фондация за реформи в местното самоуправление
Курс по прилагане на принципите на добро управление на местно ниво.

2008 г. Курс за прилагане на международните стандарти ISO 9001:2000;  ISO 14001:2004;   ISO/IEC 27001:2007 – сертифицирани системи за управление на качеството.


Професионален опит:

Април 2013 – май 2014 г. Национално сдружение на общините в Република България, експерт Административни системи.

Декември 2013 – март 2014 г. Национален център по наркомании, експерт Връзки с обществеността.

Март 2008 – ноември 2011 г. Секретар на Район „Лозенец” – Столична община.

Януари 2005 – февруари 2008 г. Софийски градски съд – съдебен секретар, работа в граждански, административни и търговски състави.

2002 – 2004 г. Журналист на свободна практика. Сътрудничество във в. „Пари”, „Вестникът” „Седем”,  „Гласове”, „7 дни спорт”, сп.  „Сладко и Солено”, сп. „Туризъм”. Основни ресори – социална политика, общински дейности.

Април 1991 – юни 2002 г. Вестник „Демокрация” – коректор.

1982 – 1990 г. Научноизследователски институт по профсъюзни проблеми – коректор-стилист в Издателския отдел.

Март 2008 – ноември 2011 г.: членство в Националната асоциация на секретарите на общини в Република България и председател на нейния Контролния съвет. Член на контролния съвет на Асоциацията на българските градове и региони –  май 2008 - март 2012 г.

 
 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.