Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Становище във връзка с провеждането на обществено обсъждане на проекта за реконструкция на бул. „Дондуков“.

   Общественият посредник изпрати до зам.-кмета по направление „Транспорт итранспортни комуникации“ – Столична община, кмета на Район „Оборище“ и главния архитект на Столична община становище по повод представянето на проекта за ремонт на бул. „Княз Александър Дондуков“ на 28 април и предстоящото обществено обсъждане на  16 май 2017 г.

   Като отчита, че проектът предизвиква висок обществен интерес и различни, противоречиви мнения, като основната дискусия се води за вида на пътната настилка – асфалт или паваж, вредата от едната и предимствата на другата и сравнение на техническите им характеристики, Христова припомня             проведените в края на 2016 г. и през март 2017 г. дискусии с обществеността и с управители на етажни собствености в жилищни сгради на бул. „Дондуков“, както и извършеното електронно анкетно проучване от 2016 г. Според нея тези мерки очевидно не са задоволили в необходимата степен нуждата от достатъчна информация не само за това – какво предвижда проектът в трите му варианта, но и защо се предлага един или друг вид настилка, или какъв е компромисът при смесената настилка.

   В отговор на обществените очаквания, кметът на район „Оборище“ организира в края на април 2017 г. представяне на проекта. Предстои общественото му обсъждане на 16 май. Въпреки че инвестиционният проект за реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа на бул. „Княз Александър Дондуков“, в участъка от ул. „Кракра“ до Младежкия театър, не влиза в обхвата на Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столичната община, представянето му пред широката общественост е израз на общинската политика за добро управление на града и съобразяване с гражданския интерес.

   Предвид предстоящата дискусия и въпросите, на които не бе даден задоволителен отговор на 28 април, Христова изразява становище, че на обществеността трябва да бъдат представени убедителни аргументи, че проектът е съобразен със съвременните европейски стандарти за ограничаване на шума, устойчивост на настилката, намаляване на замърсяването на околната среда. Хората, които нямат задълбочени познания по отношение на технически данни, пропускливост, различни нива на шум и други характеристики на паважа и асфалта, ще се доверят на експертите. Но от тях се очаква да представят по разбираем начин съответните данни за предимствата и недостатъците на видовете настилка и дълготрайния ефект както върху непосредствената, така и върху цялостната градска среда.

 

04.05.2017 г.

 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.