Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Възражение от граждани и жители на жк „Люлин“, по реда и начина на провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП на жк „Люлин – Център“ и жк Люлин – Главен център“, Район „Люлин“.
 • Становище по възражение от граждани и жители на жк „Люлин“, по реда и начина на провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП на жк „Люлин – Център“ и жк Люлин – Главен център“, Район „Люлин“.

  Относно: Възражение от граждани и жители на жк „Люлин“, по реда и начина на провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП на жк „Люлин – Център“ и жк Люлин – Главен център“, Район „Люлин“.

      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЛАДОВ,

       След като се запознах с възражението на жители на Район „Люлин“ по повод проведеното обществено обсъждане на проект за ПУП на жк „Люлин – Център“ и жк Люлин – Главен център“ и подробен преглед на документацията в район „Люлин“ по извършените процедура по обяваването и провеждането на общественото обсъждане на проекта, изразявам следното становище:
      Обявяването и провеждането на общественото обсъждане е извършено съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столичната община, приета с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г. на СОС.
  От друга страна, след като жители от района имат възражения по процедурата, то в случая целта на действащата наредба – да се  постигне по-широко разбиране, обществено съгласие и подкрепа за реализацията на обсъждания проект – не е постигната. С мотиви за осигуряване на широка информираност и участие на обществеността при взимане на решения от общинските органи по въпроси, свързани с пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, като тези решения бъдат съобразени с изразените становища, предложения, възражения, с доклад на арх. Здравко Здравков до председателя на СОС е представен проект на нова наредба за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания. Проектът е публикуван на уеб сайтовете на Столична община (http://sofia.bg/pna.asp) и на Столичния общински съвет (http://sofiacouncil.bg/index.php?page=news&id=713).

     
                     

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.